ข้อมูลส่วนตัว: RoccoAunge
โฮมเพจส่วนตัว: http://www.elisacavanna.us
หลักแหล่ง: Switzerland, Cavigliano
ความสนใจพิเศษ: Fishing

ลายเซ็น:
Elle fait donner a ses domestiques des titres et des decorations; sa femme de chambre est une personne de qualite, et lorsqu'elle sort, il lui faut un chevalier de Saint-Louis pour porter la queue de sa robe. DAVID (Pierre), pretre, age de 45 ans, commune


สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน

ความเห็น ทั้ง 10 โดย RoccoAunge:

การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย RoccoAunge: